Certifierade Instruktörer enligt SISU och Svenska Taekwondoförbundet

Johan Lenander
– Svart bälte 5 dan Taekwondo WT
– Licensierad coach (STU) 
– WTE Certified Elite trainer
– HLR-utbildad, Svenska rådet för hjärt och lugnräddning

Nick Drummond 
– Svart bälte 4 dan Taekwondo WT
– Svart bälte 1 dan Shotokan Karate
– Svart bälte 1 dan Goshin-Ryu Karate
– Licensierad coach (STU)
– WTE Certified Elite trainer
– HLR-utbildad, Svenska rådet för hjärt och lugnräddning

Michael Svensson
– Svart bälte 2 dan Taekwondo WT

Paula Ekström
– Svart bälte 1 dan Taekwondo WT

Simon Pavin
– Svart bälte 2 dan Taekwondo WT
– HLR-utbildad, Svenska rådet för hjärt och lugnräddning

Emelie Drummond
– Svart bälte 3 dan Taekwondo WT
– HLR-utbildad, Svenska rådet för hjärt och lugnräddning

Nelly Sehanovic 
– Svart bälte 1 dan Taekwondo WT

Gustav Magnusson 
– Svart bälte 1 dan Taekwondo WT

Michelle Jespersson
– Svart bälte 4 dan Taekwondo WT
– WT International Coach
– WTE Certified Elite trainer
– Licensierad coach (STU) 

Jonathan Eriksson 
– Svart bälte 1 dan Taekwondo WT