Samtycke för publicering av personuppgifter enligt GDPR

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, träningsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet (LOK-stöd) och Vellinge kommun. Genom att anmäla dig/ert barn till Höllviken Taekwondo och Självförsvarsklubb godkänner ni att vi använder uppgifterna i vårt register enligt GDPR.

Ni godkänner även att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som tex. namn, bild, statistik, etc. publiceras på Höllviken Taekwondos officiella hemsida, Facebook, Flickr och Instagram. Om ni inte vill att vi publicerar era uppgifter får ni skicka ett mail till: info.hollvikentaekwondo@gmail.com

Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att kontakta Höllviken Taekwondo och Självförsvarsklubbs styrelse. Om dina personuppgifter är publicerade digitalt, så skicka gärna med en länk så tar vi bort dem. Du har även rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ofullständiga eller inkorrekta uppgifter rättade. Personuppgifterna ska endast behandlas enligt de ändamål som framgår av detta samtycke. Den rättsliga grunden för
behandling är samtycke.


Mer information om hur Höllviken Taekwondo och Självförsvarsklubb hanterar
personuppgifter finns på www.hollvikentaekwondo.com
Kontakt: info.hollvikentaekwondo@gmail.com