STF  = Svenska Taekwondo förbundet.
WTF =  World Taekwondo Federation.
ETU =  European Taekwondo Union.

Personer 
Son Rhon Seng. Elev.
Chokyo Nim. Assisterande kupgraderad tränare.
Kyosa Nim. Nationell instruktör 1-3 dan.
Saebom Nim. Internationell instruktör 4-6 dan.
Boemsa. Internationell Mästarinstruktör 7-9 dan.
Räkna till tio . . Räkna till tionde .
Hanna. Ett. . IL. Första.
Tull. Två. . Yi. Andra.
Set. Tre. . Sam. Tredje.
Net. Fyra. . Sah. Fjärde.
Tas (Tasut). Fem. . Oh. Femte.
Jas (Jasut). Sex. . Yook. Sjätte.
Ilkop. Sju. . Chil. Sjunde.
Jadul. Åtta. . Pal. Åttonde.
Ahop. Nio. . Ko. Nionde.
Jall. Tio. . Chip. Tionde.

Kroppsdel / Teknik

Son. Hand.
Mom. Kropp.
Pal. Arm.
Joomeok. Knytnäve.
Deung Joomeok. Omvänd knytnäve.
Mok Joomeok. Undersidan av knytnäve (hammarslag).
Pyon Joomeok. Flat knytnäve.
Bam Joomeok. Knogar på knytnäve.
Sonnal. Knivhand /Handkant.
Sonnal Deung. Omvänd knivhand.
Mooreup. Knä.
Ageum Son. Vecket mellan tummen och pekfingret.
Batang Son. Nedersta delen av handflatan.
Pyoson Keut. Fingertopp.
Gavison Keut. Saxfingerstick.
Palmok. Handled / Underarm.
An Palmok. Insidan av handled.
Bakkat Palmok. Utsidan av handled.
Palkoop. Armbåge.
Dari. Ben.
Apchook. Trampdyna.
Dwichook. Undersida av hälen.
Dwitkoomchi. Baksida av hälen.
Balnal. Sida av foten.
Baldeung. Vrist.

Ställningar / Seogi-chasse

Charyot Seogi. Givakt ställning, fötter; V-ställning.
Moa Seogi. Givakt ställning, fötter; parallella.
Naranhi Seogi. Axelbred ställning, fötter; parallella.
Pyonhi Seogi. Axelbred ställning, fötter; V-ställning.
Joochom Seogi. Ridställning.
Ap Koobi Chasse. Djup framåtställning.
Ap Seogi. Kort framåtställning.
Koa Seogi. Saxställning.
Dwitkoobi Chasse. L-ställning.
Boem Seogi. Kattställning, främre fot endast tådyna.
Haktari Seogi. Tranställning.
Haktari Ogomsum Seogi. Tranställning, foten i knävecket.

Stöt / Chigi

An Chigi. Inåtgående stöt.
Bakkat Chigi. Utgående stöt.
Ape Chigi. Framåtstöt.
Naeryo Chigi. Neråtgående stöt.
Palkoop Chigi. Armbågsstöt.
Mooreup Chigi. Knästöt.
Jebipoom Mokchigi. Knivhandsslag samtidigt som hög knivhandsblockering.
Spark / Chagi.
Ap-Chagi. Framåtspark.
Yeop-Chagi. Sidospark.
Dwit-Chagi. Bakåtspark.
Dollyo-Chagi. Rundspark.
Panda-Dollyo-chagi.Motsatt rundspark.
Naeryo-Chagi. Yxspark.
Pitt-Chagi. Framåtvinklad rundspark.
An-tari. Inåtgående cirkelspark.
Bakkat-tari. Utåtgående cirkelspark.
Pall-ollyo-gi. Gymnastikspark.

 

Kommandon 
Charyot. Givakt.
Khung-Ne. Buga / Hälsa.
Chawu Yangwu. Vänd mot partner.
Chombi. Färdig / Redo.
Gibon Chombi. Färdigställning, händer framför bältet.
Tongmilgi Chombi. Färdigställning, händer framför huvud.
Shijak. Börja.
Kaljeo. Bryt.
Keso. Fortsätt.
Keuman. Återgå.
Tirodora. Helt om (vändning 180 grader).
Sidan 2 av 5
Tekniker.
Chagi. Spark.
Chaolligi. Spark med rakt ben.
Chigi. Stöt.
Chireugi. Stick.
Jireugi. Slag.
Makki. Blockering.
Seogi. Ställning.
Kyuk Pah. Brytteknik / Kross.
Hosinsul. Självförsvar.
Poom. Handling.
Poomse. Kamp mot fingerad motståndare.
Hanbon Kireugi. En stegs kamp.
Saebon Kireugi. Tre stegs kamp.
Teknik / Riktning.
An. Inåtgående/Invändning.
Bakkat. Utåtgående/Utvändning.
Ap. Framåt.
Dwit. Bakåt.
Naeryo. Nedåtgående.
Ollyo. Uppåtgående.
Bandae. Samma (ben som arm).
Baro. Motsatt (ben som arm).
Doo Beon. Dubbelt (slag).
Hechyo. Dubbelt (blockering).
Oen. Vänster.
Oreun. Höger.
Pyojeok. Teknik mot handflatan.
Twio. Flygande / Springande.
Yeop. Sidan.
Jebipoom. Avrundad.
?Tornado?. Snurrande.
Teok. Sakta / Tryckande.
Deung. Omvänt.
Dollyo. Cirkel.
Palbako. Skifta plats på fötterna – 180 grader.

Blockering / Makki
Arae Makki. Låg blockering.
Momtong Makki. Kroppsblockering.
Eolgool Makki. Hög blockering.
An Makki. Inåtgående blockering.
Bakkat Makki. Utåtgående blockering.
Yeop Makki. Sidoblockering.
Hechyo Makki. Dubbelblockering.
Batang Son Makki. Blockering med nederdel av handflata.
Eotguro Makki. Kryssblockering.
Sonnal Makki. Knivhandsblockering med två händer.
Hansonnal Makki. Knivhandsblockering med en hand.
Oesanteul Makki. Låg blockering samtidigt med en låg sidoblockering.
Keumgang Makki. Hög blockering samtidigt med en låg sidoblockering.
Santeul Makki. Dubbel utåtgående sidoblockering.
Keumgang
Momtong Makki.
Hög blockering samtidigt med en utåtgående kropps- blockering åt
sidan.
Slag / Jireugi.
Baro Jireugi. Slag med motsatt hand, gentemot fotposition.
Bandae Jireugi. Slag med samma hand, gentemot fotposition.
Arae Jireugi. Underlivsslag.
Momtong Jireugi. Kroppsslag.
Eolgool Jireugi. Ansiktsslag.
Sonnal Chigi. Knivhandsslag.
Palkoop Chigi. Armbågsslag.
Palkoop Pyojeok Chigi. Armbågsslag mot handflata.
Sonkeut Jireugi. Fingertoppsslag.
Deung Jemok Chigi. Slag med knuten hands övre sida.
Dangyo Teok Jireugi. Uppercut med en hand, sakta ? tryckande.
Doo Joomeok Jeochyo. Dubbel uppercut.
Deung Joomeokligi. Vertikalt knogslag.
Kaljaebi. Strypslag mot hals.
Nullyeo Dolcheogi. Strypslag mot knä.
Jageun Dolcheogi. Handflatsslag mot pungen.
Keun Dolcheogi. Horisontellt knogslag åt sidan.