Taekwondons historia

Ordet TAEKWONDO är uppbyggt av tre ord. TAE, KWON och DO. TAE betyder fot, KWON betyder hand, DO är det fysiska sättet att utöva något med maximal mental styrka. Med andra ord – ”Det fysiska sättet att med maximal mental styrka använda foten och handen i kamp, självförsvar och till vardags.” 
För oss kan det vara besvärligt att förstå den verkliga innebörden. För en Korean som fostrats i denna anda sedan barnsben är allting TAEKWONDO

Taekwondo är idag en nationalsymbol och del av den koreanska kulturen. 

Taekwondons historia 
  • Koguryo 37 f.Kr.-668 e.Kr. 
  • Paekje 18 f.Kr.-600 e.Kr. 
  • Silla 57 f.Kr.-935 e.Kr. 
  • Koryo 936 f.Kr.-1392 e.Kr. 
  • Joseon 1392 f.Kr. -1910 
  • Japanska ockupationen 1910-1945 

Den Koreanska halvön har en lång historia av kamsportande. Man har kunnat spåra Taekwondons rötter ända bak till tiden innan kristi födelse. Då fanns där tre kungadömen som alla hade utomstående militära hot och mot senare tid kämpade om överhöghet. De skapade ungdomskårer av elitsoldater för att stärka sin makt. Några är Sonbae i Kogoruo och Hwarang i Silla. 

Dessa tränades i diverse konster som fäktning, bågskytte, brottning, Taekkyon (hand-fot tekniker), men även historia, konst och diktande. Dessa hängav sig helt åt nationen, förbättrade infrastrukturen, uppförde försvarsverk och framför allt till försvar av nationen. 

Kungadömet Silla sammanförde Koreanska halvön år 668 då de besegrade Koguryo. Krigareliten övergick till att huvudsaklgen studera humanistiska ämnen som poesi och musik. Senare övertogs styret av Koryo dynastin. Det är från Koryo som namnet Korea kommer ifrån. 

Under denna tid så började intresset för kampsport åter växa. Det behövdes fler dugliga soldater och Subakhui (Taekkyon) blev en obligatorisk del i träningen. Det var även så att tävlingar hölls för att sortera ut skickliga utövare som skulle komma att bli officerare. Man kan påstå att kampsportande som sport i Korea härör från denna tid. Mot slutet av Koryodynastins tid minskade intresset p.g.a att krutvapen blev vanligare. När väl Joseon dynastin tog makten, skiftade även landets religion från Buddhism till Confucianism. Då var det så att de med högre börd skulle studera litterära ämnen som poesi, musik mm. Men kampstilarna var populära bland folket, vilka förde de vidare, även om intresset för dessa minskades markant. 

1592 invaderade Japan Korea. De styrande insåg att man inte kunde blunda för behovet av ett starkt försvar och bättre kunskaper i hand-fot tekniker. 

Under den Japanska ockupationen förbjöds Koreanskt kamsportande som mycket annat , men det fanns de som förde kunskaperna vidare. Karaten, som kommer från Japan, är en stark influens i dagens Taekwondo. Många av Koreas soldater tränades i Japan och på så sätt spreds det till Korea. Efter andra världskrigets slut då Korea åter blev självständigt, skapades flera olika kampstilar. Dessa samanfördes 1955 och två år senare kom Taekwondo att bliva ett gemensamt begrepp av dessa kampstilar. Namnet Taekwondo är taget för sin likhet med namnet Taekkyon. Taekwondo betyder handens och fotens väg och kan skrivas på flera sätt. 

General Choi Hong-hi är en av den moderna Taekwondons grundare. Han förde med sig Karaten till Korea genom militär träning och utvecklade denna. Dagens Taekwondo skiljer sig mycket från Karaten. Den har utvecklats vidare på moderna vetenskapliga principer och har sina grunder i gamla Koreanska tekniker.