Att veta hur man knyter sitt bälte på ett korrekt sätt ingår i kriterierna för att gradera sig till 9:de Gup, dvs. gult bälte.