KAMP – miniorer och kadetter

Nivå: Nybörjare. 

Ålder: 7-11 år miniorer, 12-14 år kadetter 

Fokus: I dessa pass siktar vi på nybörjartävlingar för miniorer 7-11 år och kadetter 12-14 år där kampmomenten är dominerande. Men vi tränar även på tekniker, explosivitet, kraft och strategier. Vi använder oss av mattor, väst, visirhjälm och skydd. Vi arbetar även med målbilder, självkänslan, teambildning och vi-känsla i dessa pass med målet inställt på de tävlingar som kommer. Ett annat viktigt moment är tävlingsregler, tävlingsstrategier etc. Vi tar inslag och inspiration från elite träningen med hjälp av våra ungdomstränare.

KAMP – mellan, avancerad och elite

Nivå:  Från gult bälte

Ålder: Alla

Fokus: I dessa pass är kampmomenten dominerande. Vi tränar avancerade tekniker, explosivitet, kraft och strategier. Vi utvecklar kroppens fyra olika energisystem. Vi tränar både anaerob och aerob och förbättrar vår VO2 max med hjälp av anpassade intervallträningar (högintensiv träning). Vi filmar tävlingar och utgår ifrån styrkorna. Vi arbetar även med teambildning och vi-känsla i dessa pass. Ett annat viktigt moment är tävlingsregler, tävlingsstrategier etc. Detta oftast med pulshöjande musik i bakgrunden. Passet är därmed högintensivt, där uthållighet och mental träning är naturliga inslag. Medlemmarna får mycket hjälp med sin långsiktiga utveckling på en personlig nivå och ges möjligheten att konkurrera på tävlingar på hög nationell och internationell nivå. De som tränar i dessa pass förväntas satsa på och ta ansvar för sin utveckling, är fokuserade och målmedvetna. Vi använder tränare som har gått elittränarutbildning.

KAMP – elite 

Nivå: Nationell och internationell nivå

Ålder: Alla

Fokus: I dessa pass är fokuset på kamplaget. Medlemmarna får mycket hjälp med sin långsiktiga utveckling på en personlig nivå och ges möjligheten att konkurrera på tävlingar på hög nationell och internationell nivå. De som tränar i dessa pass förväntas satsa på och ta ansvar för sin utveckling, är fokuserade och målmedvetna. Vi använder tränare som har gått ETUs elittränarutbildning och där träningen anpassas till varje individ i laget.