Gradering är ett prov där eleven skall visa upp sina kunskaper inför instruktören. ​

För att kunna ta nästa bälteskategori förväntas eleven ha lärt sig ett antal tekniker 
och förbättrat utförandet av de gamla. 

När man klarat graderingen så erhåller man ett nytt färgat bälte (eller streck). 

Varje elev har en egen utveckling beronde på hur ofta eleven tränar, ålder etc 

Instruktör tar hänsyn till dessa aspekter vid en gradering. 

I detta pdf-dokument kan man läsa vad som krävs för att få gradera ifråga om närvaro 
och kunskaper.

Kostnad för gradering:
400 kr – När man tar nytt bälte
300 kr – När man tar ett “streck”
Ni ser till höger vilket nästa steg är.

Bältesordning upp till svart bälte 1 Dan
10 Gup – Vit bälte 
9 Gup – Gult bälte 
8 Gup – Grönt bälte 
7 Gup – Grönt bälte 1 blått streck 
6 Gup – Blått bälte 
5 Gup – Blått bälte 1 rött streck 
4 Gup – Rött bälte 
3 Gup – Rött bälte 1 svart streck 
2 Gup – Rött bälte 2 svart streck 
1 Gup – Rött bälte 3 svart streck 
1 Dan – Svart bälte

Intresseanmälan för nästa gradering: